Contact
Bestuur VU 2014-2015

Adres

Postadres:

Stichting Volksuniversiteit Nijkerk

Holkerweg 35

3861 PM Nijkerk

 

Telefoon: 06 - 22 37 21 19

E-mail: secretariaat@vu-nijkerk.nl

 

IBAN

NL50 RABO 01 43 38 37 79

 

BIC/Swift

RABONL2U

 

KvK Gooi-, Eem- en Flevoland 41035109

 

Heeft u snel informatie nodig over één van onze cursussen? Neem dan rechtstreeks contact op met de cursuscoördinator van de betreffende cursus.

 

Voor overige zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat (bijvoorkeur per e-mail).

Volksuniversiteit Nijkerk een begrip in Nijkerk

sinds 12 mei 1978!

Over de Volksuniversiteit Nijkerk

Het Bestuur

Het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk bestaat per 1 juli 2017 uit de volgende personen:

Stef Loos

Stef Loos

Voorzitter

Tonnis de Jonge

Grafische Vormgeving

PR & Marketing

Annie Lausberg-Pater

Secretaris / PR & Marketing

Coby de Witte

Cursuscoördinator

Christel Salari

Penningmeester

Gert Jan Messelink

Cursuscoördinator

Vacant

Cursuscoördinator

 

Wie is uw aanspreek punt per cursus/lezing?

 • Fotogafie voor beginners
 • Fotografie voor gevorderden
 • NLP Basiscursus
 • NLP Vervolgcursus
 • Leren kijken naar kunst
 • Zicht op moderne kunst
 • Lezingen: Erven & Schenken, Nieuw Vermogensrecht, Levenstestament
 • Filmlezingen: 500 jaar reformatie (Storm - Letters van Vuur), Escape from Sobibor 75 jaar en Moderne technologie in het dagelijks leven (The Circle)
 • Lezingen voor "Heel Nijkerk Schrijft" : Creatief (dagboek) schrijven, Korte verhalen schrijven en Wat is een gedicht?

 

 • Frans
 • Spaans
 • Italiaans
 • Engels
 • Duits
 • Lezingen: Chinese Taal en Cultuur
 • Wijnproeven 'Aan de breede beek'
 • Kunstlezing: Francisco Goya, Spaanse schilder van de mens in zijn tijd
 • Kunstlezing: Dubbelportret, menselijke relaties in beeld

 

Deze cursussen worden tussen juli en september 2017 overgedragen aan Gert Jan door Christel.

 

 • Kunstlezing: Nederlanders in Parijs
 • Kunstlezing: The American Dream
 • Kunstlezing: De Romantiek in het Noorden
 • Kunstlezingen serie: Meesters in de Vernieuwing
 • Mindfulness: Weg met de stress
 • Mindfulness: Ken jezelf
 • EHBO cursussen (Deze cursus wordt per cursusseizoen 2018-2019 overgedragen)
 • Lezingen serie: Vind je zelf

 

 

Heeft u een algemene vraag m.b.t. de Volksuniversiteit of een vraag over één van onze cursussen en/of lezingen? Klik dan op de naam van degene die u wenst te mailen. In de meeste browsers opent zich automatisch dan een e-mail bericht venster.

 

BELANGRIJK

Inschrijven voor een cursus of lezing kan alleen via het inschrijfformulier!

Volksuniversiteit Nijkerk

De Volksuniversiteit Nijkerk is opgericht op 12 mei 1978 door Mevrouw Lovink.

 

Zij was bestuurslid bij de Volksuniversiteit Amersfoort. Zij organiseerde eerst zelf wat cursussen, maar toen de zaak begon te lopen vond zij het tijd om een eigen volksuniversiteit op te richten in Nijkerk.

 

Inmiddels bieden wij ruim 35 jaar de inwoners van Nijkerk en omgeving een breed educatief aanbod.

 

Wij hebben tot doel om laagdrempelige cursussen en lezingen aan te bieden voor volwassenen. Wij hebben geen winstoogmerk en kunnen daardoor tegen een relatief laag cursusbedrag onze cursussen en lezingen aanbieden.

 

We hebben geen eigen les- of kantoorruimte. Wij huren lesruimten op diverse locaties in Nijkerk. Dit jaar maken we gebruik van het Corlaer College, Het Tuinhuis en de Bibliotheek Nijkerk.

 

Het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij organiseren elkaar jaar weer een cursusprogramma. Het is een uitdaging om elk jaar weer een leuk, fris en breed aanbod te organiseren.

 

Onze docenten hebben een ruime ervaring in het lesgeven aan volwassenen. Bij de taalcursussen hebben wij ook veel native speakers, wat de cursussen nog boeiender maakt. Niet alleen leert men een taal maar ook leren onze taalcursisten over de gewoonten van het land waar onze docenten vandaan komen.

 

Het vinden van (taal) docenten en bestuursleden is altijd een uitdaging. Leest u dit en denkt u misschien kan ik een steentje bijdragen aan de activiteiten van de Volksuniversiteit Nijkerk? Neemt u dan gerust contact met ons op via het secretariaat.

 

Leuk kennis gemaakt te hebben en hopelijk tot ziens bij één van onze cursussen!

In het kort de geschiedenis van het begrip Volksuniversiteit

De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de 2de helft van de 19de eeuw. Een kleine groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij'. Een tweedeling tussen een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep 'van het volk', de groep van de onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij.

 

In Nederland was onder invloed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een andere kijk op armenzorg ontstaan:probleemgeval moest op zichzelf bekeken worden (individualisatie). In links-liberale kring pleitte men daarnaast voor meer invloed van de staat om een harmonische samenleving te bevorderen waarin ieder individu tot ontplooiing kon komen. Aan deze visie zaten twee kanten: enerzijds maakte men zich bezorgd over de wantoestanden onder de arbeidende bevolking, anderzijds vond men dat een 'verheven' arbeider een belangrijke factor in de economische vooruitgang zou betekenen.

 

De inopgerichte Volksuniversiteitlegde de nadruk op. De oprichter, de sociaal geograaf Professor Steinmetz, koos voor deze naam om verschillende redenen.het 'Volk' verstaat hij allen, dus ook zij voor wie het hoger onderwijs niet toegankelijk was, ongeacht hun politieke of religieuze achtergrond. En het begrip 'universiteit' gebruikt hij in zijn meest oorspronkelijke betekenis. 'Universitas' betekent: een harmonisch, systematisch geheel van wetenschappen.

 

Zo lezen wij in de statuten: 'het doel der Volksuniversiteit is voor de Amsterdamsche burgerij vande gelegenheid tot meer algemene ontwikkeling en hogere beschaving te openen, door cursussen op velerlei gebied te doen houden, waarbij schoolsheid en dwang geheel zijn buitengesloten'.

 

Zo ontstaat Amsterdam Volksuniversiteit.

 

Kort na de tweede wereldoorlog kent het Volksuniversiteitswerk een bloeiperiode: het aantal groeit naar 65. Met name talencursussen, speciaal voor (toekomstige) emigranten, waren erg populair.

Bedankt!

Met dank aan onze adverteerders kunnen we elk jaar weer een cursusprogramma verzorgen met betaalbare cursussen voor de inwoners van Nijkerk en omgeving.

Wilt u ons ook ondersteunen?

U steunt ons al vanaf € 40! Wat krijgt u hiervoor terug?

 

Een Full Collor advertentie in onze jaarlijkse uitgave van het cursuprogramma. Deze zal in 2017 huis aan huis verspreid worden in Nijkerk, Nijkerkerveen, Appel, Holkerveen, Zeewolde en Vathorst (oplage van circa 27.000 stuks).

 

Uw logo hierboven random afwisselend met andere adverteerders getoond. Inclusief link naar uw eigen website.

 

Tarieven en afmetingen 2017 – 2018

 

Afmeting prijs

A5 € 150

A6 € 75

halve A6 € 40

 

Voor 2017-2018 zijn de aanmeldingen gesloten. U kunt zich al wel voor 2018-2019 aanmelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via secretariaat@vu-nijkerk.nl

 

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten!

 

Een paar keer per jaar versturen wij onze nieuwbrief met daarin nieuws over ons cursus aanbod.