Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden

Graag uw aandacht voor onze cursusvoorwaarden

 

Cursusvoorwaarden

Oud-cursisten die een vervolgcursus willen volgen, moeten zich opnieuw opgeven. Bij onvoldoende deelname kan een cursus worden geannuleerd of aangepast in cursusduur. U hoort dit 5 tot 7 werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus.

 

Inschrijven en Betaling

Inschrijven voor een cursus of lezing kan alleen via onze website en door betaling van het cursusgeld via iDeal of Creditcard (mastercard/visa). Als een cursus/lezing niet door kan gaan wegens te weinig deelname of overmacht dan zal de Volksuniversiteit Nijkerk het volledige bedrag aan u restitueren.

 

Restitutie cursusgeld

Inschrijvingen kunnen alleen worden geannuleerd in geval van ernstige ziekte, ziekenhuisopname of verhuizing buiten de regio. In dergelijke gevallen zal, na overleg met het bestuur, bij terugbetaling van het cursusgeld administratiekosten ad € 7,50 in mindering worden gebracht plus de kosten van de reeds gevolgde lessen. Indien het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie naar verhouding plaats.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk behoudt zich het recht voor - indien noodzakelijk - een cursus op een andere locatie en/of onder leiding van een andere docent(e) te doen plaatsvinden. Verder stelt het bestuur zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, alsmede voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de van haar uitgaande activiteiten of in de door haar gehuurde ruimten. Deelname aan deze activiteiten is voor eigen risico.

 

Studieboeken Taalcursussen

Het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk maakt u erop attent dat iedere cursist zijn/haar eigen boeken moet bestellen. Tenzij anders aangegeven bij de cursus omschrijving. Dit is mogelijk via de boekhandel, internet of de docent(e). Met nadruk adviseren wij u met bestellen te wachten, totdat u zeker weet dat uw cursus doorgaat.

 

Aantal Lessen Taalcursussen

Onze taalcursussen bestaan uit 22 lessen indien er 10 of meer cursisten deelnemen. Bij minder dan 10 deelnemers zijn wij genoodzaakt om het aantal lessen terug te brengen naar 18 lessen. Bij minder dan 8 cursisten bepaalt het bestuur of de cursus doorgang zal hebben en hoeveel lessen dit zal bedragen. Uiteraard wordt u hier vooraf over geïnformeerd.

 

Vakanties schooljaar 2018/2019

Wij volgen met onze lessen de schoolvakanties van regio midden Nederland van het Corlaer College:

 

Vakantie

Periode

Herfstvakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

vrijdag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019

Geen les

dinsdag 29 januari zijn er geen lessen in het Corlaer College

Paasweekeinde

vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie

maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2018 - onder voorbehoud, op dit moment is nog niet bekend welke data het Corlaer College zal aanhouden voor de meivakantie

Hemelvaart

donderdag 30 en vrijdag 1 mei 2019

Pinksterweekeinde

maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

maandag 20 juli t/m 1 september 2019

Gebruiksregels Website

Wij, de Volksuniversiteit te Nijkerk, hebben de volgende simpele huisregels.

Uitgangspunt voor het bezoek van deze site is de Netiquette! Gebruik gewoon, duidelijk en correct Nederlands.

 

De beheerders en eigenaren van deze site behouden zich het recht voor bijdragen te verwijderen. Wij houden ons ook het recht voor te allen tijde deze regels te kunnen aanpassen en/of uitbreiden.

 

Copyrights......

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die op deze website toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken, logo's, teksten en afbeeldingen op de gehele website en gekoppelde pagina's. Vermenigvuldiging of verspreiding van de hele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) niet toegestaan.

 

Externe koppelingen......

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten die door andere partijen dan de VU Nijkerk worden geëxploiteerd en beheerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de koppelingen. Het feit dat de VU Nijkerk koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze enige associatie met de exploitanten ervan. Alhoewel de inhoud van deze koppelingen tijdens het opnemen ervan op deze website niet botste met onze persoonlijke doelstellingen, kan het voorkomen dat thans op deze pagina's aanstootgevend materiaal aangetroffen wordt. Mocht u dit tegenkomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het te melden. Op uw verzoek zal worden bekeken of deze koppelingen uit de website van de VU Nijkerk zullen worden verwijderd.

 

E-mailadressen op internet

Het is geen enkele organisatie, commercieel of non-profit, toegestaan e-mailadressen te publiceren op internet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Volksuniversiteit Nijkerk. E-mailadressen vermeld in publicaties van kranten en van de Volksuniversiteit Nijkerk zelf, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verwerkt door derden op internetpagina´s. Kosten voortkomend uit het publiceren van e-mailadressen zonder schriftelijke toestemming, zullen worden verhaald op de publicerende partij.

 

Disclaimer

Wij, de webmasters en de hostingfirma, proberen de site een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid te geven. Echter, kan er door technische redenen, of oorzaken van buitenaf, het voorkomen dat de site of e-mail afhandeling tijdelijk niet beschikbaar is.

 

Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding ten gevolge van vertraagde e-mail afhandeling of totale uitval van de website.

 

Dit is van toepassing op zowel directe, als indirecte, materiële en niet materiële schade.

 

 

Informatie

Algemene informatie m.b.t. onze cursussen en lezingen

Nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al onze activiteiten

Een paar keer per jaar versturen wij onze nieuwbrief met daarin nieuws over ons cursus aanbod.