Natuurlezing: Steenuilen

Natuurlezing: Steenuilen

i.s.m.

Wanneer?

Datum

Maandag 04 oktober 2021


Tijd

19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Waar?


't Veense Hart

Van Noortstraat 36

3864 EV Nijkerkerveen

Kosten?


Prijs € 8,50 p.p.

Start: gegarandeerd


Minimaal aantal deelnemers: n.v.t.

Maximaal aantal deelnemers: 35

Jelle de Jong van het IVN Nijkerk komt deze avond vertellen over de Steenuil. De Steenuil is de kleinste uil die in Nederland voor komt. Het aantal broedparen in Nederland schommelt rond de 8000 paar. 


Jelle vertelt ons tijdens deze avond waarom de Steenuil het in onze omgeving goed doet. De volgende ondewerpen komen aan bod tijdens de lezing:


Voedsel

De Steenuil heeft een iets uitgebreider menu dan de Kerkuil en de Velduil. Hij eet behalve muizen ook regenwormen, larven, kevers en soms een vogel. Dat betekent dat hij iets minder afhankelijk is van de muizenstand dan Kerkuil en Velduil.

Nestlocaties

Uilen kunnen zelf geen nest bouwen en maken daarom gebruik van aanwezige holtes in bomen, op daken, in oude schuurtjes, in kerktorens e.d. Omdat dit soort plekken steeds schaarser worden helpen we de uilen door nestkasten te plaatsen.


De toekomst van de Steenuil

De Steenuil komt nog veelvuldig voor in onze omgeving (Zwartebroek, Nijkerkerveen en Hooglanderveen).  Het is momenteel nog een goede streek voor deze soort. Echter  komt  het leefgebied steeds meer onder druk te staan. Vooral door woningbouw.

In Nijkerkerveen rijst het ene bouw project na het andere uit de grond. Hiermee gaan veel territoria van Steenuilen verloren en alleen het plaatsen van een broedkast biedt geen soelaas. Er moet ook biotoop over blijven voor de uil waarin hij kan jagen en zich kan verstoppen.

Gastspreker: Jelle de Jong

Ik ben mijn leven lang al geïnteresseerd in vogels. Sind 1984 woon ik in Nijkerk.

Vanaf 1985 ben ik lid van het IVN Nijkerk en van 1987 t/m 1996 ben ik coördinator van de Vogelwerkgroep geweest. Ik heb verschillende projecten gestart zoals: Huiszwaluw tellingen, Weidevogelbescherming, Onderhoud en inventariseren Vogeleiland en ook inventariseren van Kerk- en Steenuil.


Vanaf 2008 ben ik me gaan toeleggen op de Kerk- en Steenuil in onze omgeving.