VUN Special Bosbier en Boswijn

VUN Special: Bosbier en Boswijn

Wanneer?

Datum

Donderdag 21 april 2022


Tijd

 19.30 - 21.30 uur (inloop 19.00 uur)

Waar?


Bram van de Klundert
Hoevelakense Boslaan 4
3871KA Hoevelaken


Kosten?


Prijs € 8,50 p.p.

Start: gegarandeerd


Minimaal aantal deelnemers: n.v.t.

Maximaal aantal deelnemers: 25

Sinds zes jaar woont Bram van de Klundert op een boerderijtje in het Hoevelakense bos en probeert daar de biodiversiteit te vergroten. Er is een hooiland gemaakt, er is een hoogstamboomgaard aangelegd met 30 oude rassen, er zijn honderden struiken aangeplant en er is een poel aangelegd. Hij betrekt er mensen bij door ze uit te nodigen voor rondleidingen, om naar de lammetjes te kijken en door biologische honing en wijn te verkopen. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.

 

Sinds kort is er ook een akker van 13.000 vierkante meter gepacht waarop oude graanrassen zullen worden verbouwd. Het eerste jaar is er gerst gezaaid met de intentie om daar bier van te laten brouwen. Tussen het graan zijn ‘onkruidzaden’ gezaaid en er is een strook boekweit gezaaid die speciaal goed is voor de bijen.

 

Hij leidt u rond op zijn terrein en vertelt over de ontwikkeling. Daarnaast kan hij iets vertellen over de ontwikkelingen in en rond het Hoevelakense bos.  Hij is voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos die probeert de kwaliteit van het bos te verbeteren. Tenslotte kan hij ingaan op de perspectieven voor landbouw en natuur in brede zin.

Gastspreker: Bram van de Klundert

Bram van de Klundert (1953) heeft als bioloog bij verschillende ministeries, kennisinstituten en het WNF gewerkt.

In zijn laatste functie was hij directeur van een adviesorgaan van het kabinet en directeur van het Waddenfonds.


Hij schreef tientallen artikelen over landbouw en natuur en vijf boeken over natuur en filosofie.