Over ons

Volksuniversiteit Nijkerk, waar het plezier in het leren en jouw eigen ontwikkeling voorop staan!

WELKOM BIJ DE VUN!

De Volksuniversiteit Nijkerk is opgericht op 12 mei 1978 door Mevrouw Lovink.  Zij was bestuurslid bij de Volksuniversiteit Amersfoort. Zij organiseerde eerst zelf wat cursussen, maar toen de zaak begon te lopen vond zij het tijd om een eigen volksuniversiteit op te richten in Nijkerk.


Al ruim 40 jaar biedt de VUN de inwoners van Nijkerk en omgeving een breed aanbod van laagdrempelige educatieve cursussen en lezingen. Wij hebben geen winstoogmerk en kunnen daardoor tegen een relatief laag bedrag onze cursussen en lezingen aanbieden.


Onze cursussen en lezingen vinden plaats op diverse locaties in Nijkerk. Het bestuur van de Volksuniversiteit Nijkerk bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij maken het elk jaar weer mogelijk dat vele mensen bij de VUN een cursus of lezing kunnen volgen. 


Een indruk krijgen van onze activiteiten? Bekijk dan de 40 jaar VUN jubileum film!


Onze vrijwilligers

Stef Loos

Voorzitter 

Coby de Witte

Coördinator Talen

Vacant

2e secretaris

Annie Lausberg

Secretaris / PR & Marketing

Vacant

Coördinator Korte Cursussen

Vacant

Coördinator

Rianne van der Wende

Penningmeester

Yvonne Loman

Coördinator Lezingen & Specials

DE OORSPRONG VAN HET BEGRIP  VOLKSUNIVERSITEIT

 

De Volksuniversiteit vindt haar oorsprong in Engeland in de 2de helft van de 19de eeuw. Een kleine groep wetenschappers maakte zich zorgen over de 'verborgen tweedeling in de maatschappij'. Een tweedeling tussen een kleine groep wetenschappelijk geschoolden en de grote groep 'van het volk', de groep van de onwetenden. Kennis en ervaring opgedaan binnen de universiteiten moesten ten dienste komen van de hele maatschappij.


In Nederland was onder invloed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een andere kijk op armenzorg ontstaan:probleemgeval moest op zichzelf bekeken worden (individualisatie). In links-liberale kring pleitte men daarnaast voor meer invloed van de staat om een harmonische samenleving te bevorderen waarin ieder individu tot ontplooiing kon komen. Aan deze visie zaten twee kanten: enerzijds maakte men zich bezorgd over de wantoestanden onder de arbeidende bevolking, anderzijds vond men dat een 'verheven' arbeider een belangrijke factor in de economische vooruitgang zou betekenen.


De inopgerichte Volksuniversiteitlegde de nadruk op. De oprichter, de sociaal geograaf Professor Steinmetz, koos voor deze naam om verschillende redenen.het 'Volk' verstaat hij allen, dus ook zij voor wie het hoger onderwijs niet toegankelijk was, ongeacht hun politieke of religieuze achtergrond. En het begrip 'universiteit' gebruikt hij in zijn meest oorspronkelijke betekenis. 'Universitas' betekent: een harmonisch, systematisch geheel van wetenschappen.


Zo lezen wij in de statuten: 'het doel der Volksuniversiteit is voor de Amsterdamsche burgerij vande gelegenheid tot meer algemene ontwikkeling en hogere beschaving te openen, door cursussen op velerlei gebied te doen houden, waarbij schoolsheid en dwang geheel zijn buitengesloten'.


Zo ontstaat Amsterdam Volksuniversiteit.


Kort na de tweede wereldoorlog kent het Volksuniversiteitswerk een bloeiperiode: het aantal groeit naar 65. Met name talencursussen, speciaal voor (toekomstige) emigranten, waren erg populair.

Postadres:

Stichting Volksuniversiteit Nijkerk |  Holkerweg 35 | 3861 PM | Nijkerk | KvK 41035109


© Volksuniversiteit Nijkerk 2019

VOLKSUNIVERSITEIT NIJKERK


De vrijwilligers van de Stichting Volksuniversiteit Nijkerk - kortweg VUN -  willen  iedereen in Nijkerk en omgeving de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen.


Bij de VUN staat het plezier in het leren en jezelf ontwikkelen voorop. Onze cursussen en lezingen worden in een ontspannen sfeer gegeven.


CONTACT


Vragen over onze cursussen of lezingen?


Taalcursussen: Coby de Witte

Korte Cursussen: Vacant

Lezingen & Specials: Yvonne Loman


Voor overige zaken kunt u contact opnemen met onze secretaris: Annie Lausberg


Telefoon: 06 - 22 37 21 19


Wij zijn allen vrijwillgers, het kan daardoor voorkomen dat de telefoon/mail niet direct of per omgaande beantwoord kan worden. Wij rekenen op jullie begrip!

ONZE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?


Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt dan een e-mail met een link om de aanmelding te bevestigen.