Lezing: Levenstestament

Lezing: Levenstestament, wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt!

Wanneer?

Datum

Donderdag 7 december 2023


Tijd

19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Waar?


Bibliotheek Nijkerk
Frieswijkstraat 99

3861 BK Nijkerk


Kosten?


Prijs € 8,50 p.p.

Start: gegarandeerd


Minimaal aantal deelnemers: 10

Maximaal aantal deelnemers: 100

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?


 Wat gaan we deze avond doen?

 

Een levenstestament opstellen kan verstandig zijn. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.


Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt.


Tijdens deeze avond komen onderwerpen aan bod als:


 • Wat is precies bewind, mentorschap en curatele?
 • Wat kan geregeld worden in een levenstestament?
 • Wie kiest u als gevolmachtigde(n)?
 • Wanneer gaat de volmacht in?
 • Wat mag de gevolmachtigde wel / niet namens u doen?
 • Welke medische wensen heeft u?
 • Wat gebeurt er met het huis / de inboedel / de auto?
 • Zijn schenkingen toegestaan?
 • Hoe zit het met de eigen bijdrage in de zorginstelling?
 • Kunt/Mag u nog wat regelen als de diagnose ‘Alzheimer’ al gesteld is?
 • Wie toetst wilsbekwaamheid?
 • Waar zegt de gevolmachtigde ‘ja’ tegen?
 • Waar moet de gevolmachtigde verder op letten?
 • Wanneer eindigt de volmacht?


Wilt u hier meer over weten? Dan zien we je graag op 7 december


Gastspreker: Alerta Schroten

Alerta Schroten is in 1998 in het notariaat begonnen en werkt sinds 2016 bij Notariaat van der Weij (voorheen VBC Notarissen) en is sind 2019 als notaris benoemd.

In Nijkerk is zij een spil in de dienstverlening op het gebied van (samen)wonen, vermogen, erven en schenken. Alerta is lid van de Vereniging van estate planners in het notariaat (EPN). Ook is zij een gekwalificeerde mediator en lid van de VMN.


“Onze notarispraktijk in Nijkerk is veelzijdig en veeleisend”, zegt ​Rik van der Weij, die het kantoor leidt. “Professionaliteit en persoonlijke betrokkenheid moeten daarvoor in balans zijn. Het specialisme van Alerta is belangrijk voor zowel particuliere opdrachtgevers als cliënten die hun privé- en zakelijke belangen in evenwicht willen brengen.”

unsplash