Cursusvoorwaarden

Cursusvoorwaarden VUN

Cursusvoorwaarden

Oud-cursisten die een vervolgcursus willen volgen, moeten zich opnieuw opgeven. Bij onvoldoende deelname kan een cursus worden geannuleerd of aangepast in cursusduur. Je hoort dit 5 tot 3 werkdagen voor aanvangsdatum van de cursus of lezing. U kunt ook zelf via onze website controleren of uw cursus doorgaat. 

 

Inschrijven en Betaling

Inschrijven voor een cursus of lezing kan alleen via onze website en door betaling van het cursusgeld via iDeal of Creditcard (mastercard/visa). Als een cursus/lezing niet door kan gaan wegens te weinig deelname of overmacht dan zal de VUN het volledige bedrag restitueren.

 

Restitutie cursusgeld bij annuleren (of no show) deelname cursus of lezing 

Inschrijvingen voor cursussen kunnen tot 14 dagen na de inschrijvingsdatum worden geannuleerd. Het cursusgeld zal alsdan worden gerestitueerd waarbij € 27,50 administratiekosten in mindering zullen worden gebracht.

 

Inschrijvingen voor cursussen na de hierboven genoemde 14 dagen kunnen alleen worden geannuleerd in geval van ernstige ziekte, ziekenhuisopname of verhuizing buiten de regio. In dergelijke gevallen zal het cursusgeld worden gerestitueerd waarbij € 27,50 administratiekosten in mindering zullen worden gebracht evenals de kosten van de reeds gevolgde lessen. 

Voor lezingen gelden de dezelfde annuleringsredenen, maar zal restitutie plaats vinden in de vorm van een cadeaubon welke u kunt gebruiken voor een andere activiteit bij de VUN.

Indien het bestuur van de VUN in geval van overmacht een cursus tussentijds moet beëindigen, vindt restitutie naar verhouding plaats.

 

Aansprakelijkheid

Het bestuur van de VUN behoudt zich het recht voor - indien noodzakelijk - een cursus op een andere locatie en/of onder leiding van een andere docent(e) te doen plaatsvinden. Verder stelt het bestuur zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, alsmede voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan, tijdens de van haar uitgaande activiteiten of in de door haar gehuurde ruimten. Deelname aan deze activiteiten is voor eigen risico.

 

Studieboeken Taalcursussen

Het bestuur van de VUN maakt je erop attent dat iedere cursist zijn/haar eigen boeken moet bestellen. Tenzij anders aangegeven bij de cursus omschrijving. Dit is mogelijk via de boekhandel, internet of de docent(e). Met nadruk adviseren wij met bestellen te wachten, totdat je zeker weet dat uw cursus doorgaat.

 

Aantal Lessen Taalcursussen

Onze taalcursussen bestaan uit 22 lessen indien er 10 of meer cursisten deelnemen. Bij 9 of minder deelnemers zijn wij genoodzaakt om het aantal lessen terug te brengen naar 18 lessen. Bij minder dan 5 cursisten bepaalt het bestuur of de cursus doorgang zal hebben en hoeveel lessen dit zal bedragen. Uiteraard word je hier vooraf over geïnformeerd. 

Let op: voor andere cursussen dan taalcursussen kunnen andere minimale aantallen voor deelname gelden om de doorgang van de cursus te bepalen. Het minimale aantal deelnemers wordt op de betreffende cursuspagina vermeld.

 

Vakanties schooljaar 2024/2025

Wij volgen met onze lessen de schoolvakanties van regio midden Nederland van het Corlaer College:

Vakantie 2024 / 2025

Periode

Herfstvakantie

26 oktober t/m 03 november 2024

Sinterklaas

05 december 2024

Kerstvakantie

21 december 2024 t/m 5 januari 2025

Open dag Corlaer College 

Nog niet bekend

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 2 maart 2025

Meivakantie

26 april t/m 04 mei 2025

Zomervakantie

19 juli t/m 31 augustus 2025

*) nog niet definitief vastgesteld

Gebruiksregels website

De VUN, heeft de volgende simpele huisregels. Uitgangspunt voor het bezoek van deze site is de Netiquette! Gebruik gewoon, duidelijk en correct Nederlands.

De beheerders en eigenaren van deze site behouden zich het recht voor bijdragen te verwijderen. Wij houden ons ook het recht voor te allen tijde deze regels te kunnen aanpassen en/of uitbreiden.


Copyrights

Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die op deze website toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken, logo's, teksten en afbeeldingen op de gehele website en gekoppelde pagina's. Vermenigvuldiging of verspreiding van de hele of gedeeltelijke inhoud van deze website, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur(s) niet toegestaan.


Externe koppelingen

Deze website kan koppelingen naar andere websites bevatten die door andere partijen dan de VU Nijkerk worden geëxploiteerd en beheerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de koppelingen. Het feit dat de VU Nijkerk koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze enige associatie met de exploitanten ervan. Alhoewel de inhoud van deze koppelingen tijdens het opnemen ervan op deze website niet botste met onze persoonlijke doelstellingen, kan het voorkomen dat thans op deze pagina's aanstootgevend materiaal aangetroffen wordt. Mocht u dit tegenkomen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om het te melden. Op uw verzoek zal worden bekeken of deze koppelingen uit de website van de VU Nijkerk zullen worden verwijderd.


E-mailadressen op internet

Het is geen enkele organisatie, commercieel of non-profit, toegestaan e-mailadressen te publiceren op internet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Volksuniversiteit Nijkerk. E-mailadressen vermeld in publicaties van kranten en van de VUN zelf, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verwerkt door derden op internetpagina´s. Kosten voortkomend uit het publiceren van e-mailadressen zonder schriftelijke toestemming, zullen worden verhaald op de publicerende partij.

 

Disclaimer

Wij, de webmasters en de hostingfirma, proberen de site een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid te geven. Echter, kan er door technische redenen, of oorzaken van buitenaf, het voorkomen dat de site of e-mail afhandeling tijdelijk niet beschikbaar is.

Er kan op geen enkele wijze aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding ten gevolge van vertraagde e-mail afhandeling of totale uitval van de website.

Dit is van toepassing op zowel directe, als indirecte, materiële en niet materiële schade.

unsplash