Talen

TALEN

Tijdens onze taalcursussen leer je de taal lezen, spreken en schrijven. Plezier in het leren staat altijd voorop, maar je dient wel rekening te houden met huiswerk van minimaal 1 tot 2 uur in de week. Een andere taal eigen maken vereist nu eenmaal oefening.


Onze docenten zijn ervaren leerkrachten en veel van hen zijn ook Native Speaker. Hierdoor leer je niet alleen de taal maar ook de gebruiken van het land en de soms typische uitdrukkingen die elke taal kent.


Bij de VUN werken wij met kleine groepen (max. 16 deelnemers), zodat onze docenten aandacht voor alle cursisten hebben.


Wij bieden taalcursussen voor zowel beginners als gevorderden. Bij de lessen geven we een jaargang aan, dit betreft het cursusjaar bji de VUN (is niet vergelijkbaar met schooljaren) en een soms indicatie van het startniveau van de betreffende cursus.

Belangrijk om te weten
Als je deelneemt aan een 1e jaar, dan gaan onze docenten er vanuit dat je GEEN voorkennis hebt van de taal.

Vroeger op school al kennis gemaakt met de taal? Overleg dan even met ons of starten in het 2e jaar geen betere optie voor je is!

Seizoen 2023-2024

Hieronder een overzicht van de taalcursussen. De VUN is voornemens alle onderstaande taalcurssen van start te laten gaan in 2023 - 2024* 

Let op: Als een datum in het rood is aangegeven betekent dit dat de startdatum door ons verplaatst is (komt vooral voor bij talen). Wij verplaatsen een startdatum omdat een docent of de locatie oververwacht niet beschikbaar is of omdat wij nog een paar cursisten nodig hebben om de taalcursus als nog te laten starten.


* De VUN houdt zich het recht voor om een cursus met minder dan 5 cursisten alsnog te annuleren

ENGELS


Nijkerk

ENGELS 1e jaar  Geannuleerd

24 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


ENGELS 2e jaar Geannuleerd

24 oktober 2023 | 19.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 

ENGELS gevorderden/conversatie (B1) Geannuleerd

04 oktober 2023 | 19.30 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22

DUITS

Nijkerk 

DUITS 1e jaar Geannuleerd

04 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22


DUITS 3e jaar - start gegarandeerd

25 oktober 2023 | 19.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22

FRANS

Nijkerk

FRANS 1e jaar - start gegarandeerd
24 oktober 2023 | 19.30 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


FRANS 2e jaar - start gegarandeerd
25 oktober 2023| 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22


FRANS 3e jaar Geannuleerd
04 oktober 2023 | 19.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 

TURKS

Nijkerk

TURKS 1e jaar Geannuleerd

04 oktober 2023 | 19.30 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22

SPAANS


Nijkerk
SPAANS 1e jaar - start gegarandeerd

03 oktober 2023 | 19.30 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22 


SPAANS 2e jaar - start gegarandeerd

04 oktober 2023 | 19.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22


SPAANS 3e jaar - start gegarandeerd

25 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


SPAANS 4e jaar Geannuleerd

03 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


SPAANS conversatie (5e jaar en hoger - B1) - start gegarandeerd

03 oktober 2023| 19.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


Hoevelaken

SPAANS 1e jaar Geannuleerd

03 oktober 2023 | 10.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22 


SPAANS 5e jaar - start gegarandeerd

03 oktober 2023 | 09.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 

ITALIAANS


Nijkerk
ITALIAANS 1e jaar  - start gegarandeerd (nog 1 plek)

24 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22 

ITALIAANS 2e jaar - start gegarandeerd

25 oktober 2023 | 20.45 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 -22 


ITALIAANS 3e jaar  - start gegarandeerd

25 oktober 2023 | 19.00 uur| € 235,00 | Aantal lessen:  18 - 22 


ITALIAANS 4e jaar (A1) - start gegarandeerd

24 oktober 2023 | 19.00 uur| € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22


Hoevelaken

ITALIAANS 1e jaar

26 oktober 2023 | 11.00 uur | € 235,00 | Aantal lessen: 18 - 22 

Voor al onze taalcursussen geldt:

Aantal lessen

22 lessen bij 10 deelnemers of meer


18 lessen bij 9 of minder deelnemers


12 lessen bij introductiecursus of opfriscursus

Lesduur

Taalles : 90 minuten per les
Introductie-/opfriscursus: 120 minuten per les

Kosten

€ 235,00 per deelnemer voor 22 of 18 lessen
€ 200,00 per deelnemer bij introductie-/opfriscursus (12 lessen)

Leslocaties

Nijkerk:
Corlaer College (entree via achter ingang VMBO gebouw, via de Vlinderlaan)


Hoevelaken:

Bibliotheek Hoevelaken, Meerveldlaan 22


Doorgang taalcurssusen 

De VUN is voornemens om alle taalcurssen te laten starten in het seizoen 2023-2024.


Bij minder dan 5 aanmeldingen voor een cursus houdt het bestuur van de VUN zich het recht voor de cursus alsnog te annuleren of in een ander vorm aan te bieden 


Taalniveaus CEFR (A1, A2, B1, B2,C1, C2)

Om het taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen inschatten is het Europees referentiekader voor de talen vastgesteld. Voor het aangeven van het taalniveau maken wij gebruik van dit Europees referentiekader van het CEFR. Dit is een richtlijn voor de verschillende talen om uw taalniveau te beoordelen. Zo kun je zelf inschatten wat jouw taalniveau ongeveer is. Het referentiekader is van toepassing op alle talen.


Het referentiekader beschrijft een Europese schaal van 6 taalniveaus voor de beheersing diverse vaardigheden: spreken, schrijven, luisteren & lezen. Er zijn 3 niveaus (A, B, C) en deze zijn onderverdeeld in 2 subniveaus:


  • A Basisgebruiker (A1/A2: beginner)
  • B Zelfstandige gebruiker (B1/B2: gevorderd)
  • C Vaardige gebruiker (C1/C2: vergevorderd)

Beknopte beschrijving taalniveaus:


Taalniveau A1

Doorbraak – basiskennis van de taal, bekende dagelijkse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen.


Taalniveau A2

Tussenstap – bekend met veelgebruikte uitdrukkingen en kan gesprekken voeren over alledaagse zaken.


Taalniveau B1

Drempel – kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven


Taalniveau B2

Uitzicht – kan de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en kan spontaan aan een gesprek deelnemen.


Taalniveau C1

Effectieve operationele vaardigheid – kan zichzelf vloeiend uitdrukken en kan de taal flexibel en efficiënt gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden.


Taalniveau C2

Beheersing – kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest en kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties.


Een uitgebreide omschrijving dowloaden? Klik hier.